Rørjentene i Vest

Rørjentene er den delen av Ingeborg – nettverket som til daglig er ute og skrur. Det er i dag opprettet grupper i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi jobber aktivt for å opprette lokale grupper flere steder i landet.

Rørjentene i Vest ble etablert i mars 2018. De hadde sin første samling 8. mars og har jevnlige møter. 1. mai gikk de i tog under parolen “flere kvinner til rørleggerfaget”. Vest har ledet på antall kvinnelige lærlinger, og er per dags dato stedet med flest kvinnelige rørleggere.

Kvinnelige rørleggere i Vest oppfordres til å finne og melde seg inn i facebookgruppen Rørjentene i Vest her

Rørjentene i Vest ledes av Marie Linn Havsgård

Tlf: 411 85 336 | E – post:  marie.havsgaard@gmail.com

Rørjentene i Vest