Rørjentene i Øst

Rørjentene er den delen av Ingeborg – nettverket som til daglig er ute og skrur. Det er i dag opprettet grupper i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi jobber aktivt for å opprette lokale grupper flere steder i landet. Kvinnelige rørleggere i Øst oppfordres til å finne og melde seg inn i facebookgruppen Rørjentene i Øst her

Rørjentene i Øst ledes av Caroline Bergh (Oslo) og Silje Sørensen (Skien).

Caroline:
Tlf: 464 33 786
E – post: c.bergh@icloud.com

Silje:
Tlf:  47631622
E – post: silje.sorensen504@gmail.com

 

Rorjentesamling i Oslo i 2018