Rørjentene i Nord

Rørjentene er den delen av Ingeborg – nettverket som til daglig er ute og skrur. Det er i dag opprettet grupper i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi jobber aktivt for å opprette lokale grupper flere steder i landet.