Rørjentene i Midt

Rørjentene er den delen av Ingeborg – nettverket som til daglig er ute og skrur. Det er i dag opprettet grupper i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi jobber aktivt for å opprette lokale grupper flere steder i landet.

Rørjentene i Midt samarbeider med kvinner i teknikk og håndverk. Kvinnelige rørleggere i Midt oppfordres til å finne og melde seg inn i facebookgruppen Rørjentene i Midt her

Rørjentene i midt ledes av Alexandra Furunes

Tlf: 466 78 040

E – post: alexandra_furu@hotmail.com