Om Ingeborg-nettverket

Vi inspirerer kvinner til å være med å utvikle fremtidens rørbransje.

Ingeborg-nettverket er en arena for kvinner som jobber i rørbransjen, og som ønsker å representere kvinnelige rollemodeller i bransjen.
Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon. Vårt mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger.

Ingeborg-Nettverket

«Der alle i rørbransjen møtes»