Marie Linn leder for Rørjentene!

Marie Linn er rørlegger i firmaet Chr. M. Vestrheim AS i Bergen.

Hun er også et hårstrå unna fra å kunne kalle seg maskiningeniør, men en karriere som rørlegger fristet mer. Hun kombinerer jobben som rørlegger med å være mamma til to barn og bekler rollen som styremedlem hos Rørleggersvennenes forening i Bergen. I tillegg er hun hjertelig tilstede i styret til Ingeborg-nettverket som det «unge» rørleggeralibiet. Marie Linn har ansvar for rørjentene, altså de som er medlem i nettverket og er ute og skrur. Hun har stått i bresjen for samling for rørjenter i Oslo, Trondheim og Bergen – og flere vil det bli! Nylig begynte hun en blogg der hun skriver om livet som rørlegger.