Inspirasjonsdagen

Målet med dagen er at du skal bli motivert til å se muligheter i faget og fordelene ved å rekruttere kvinner til rør- og byggebransjen.