Rørjentene i Vest

 

Rørjentene er den delen av Ingeborg – nettverket som til daglig er ute og skrur. Det er i dag opprettet grupper i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi jobber aktivt for å opprette lokale grupper flere steder i landet. Kvinnelige rørleggere i Vest oppfordres til å finne og melde seg inn i facebookgruppen Rørjentene i Vest her

Rørjentene i Vest ledes av Marie Linn Havsgård

Tlf: 411 85 336

E – post:  marie.havsgaard@gmail.com